Iranian Agriculture News Agency

آشنایی با مدیریت تولیدمثل و اصلاح نژاد گاومیش در هویزه

کارگاه حل مسئله در مزرعه با موضوع مدیریت تولیدمثل و اصلاح نژاد در گاومیش در شهر رفیع از توابع شهرستان هویزه برگزار شد.

آشنایی با مدیریت تولیدمثل و اصلاح نژاد گاومیش در هویزه

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، در راستای طرح جهاد میدانی محققان برای جهش تولید با مشارکت مردم، کارگاه حل مسئله در مزرعه با موضوع مدیریت تولیدمثل و اصلاح نژاد در گاومیش در شهر رفیع از توابع شهرستان هویزه برگزار شد.

در این کارگاه، عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز در خصوص فحلی خاموش و روش‌های شناسایی آن در گاومیش (برای مواردی که از تلقیح مصنوعی استفاده می‌شود)، ضرورت و مزایای استفاده از تلقیح مصنوعی در گاومیش، لزوم حذف و انتخاب دقیق در گله مطالب علمی و کاربردی را ارائه کرد.

همچنین در این کارگاه بر ضرورت حذف گاومیش‌های زال، ثبت مشخصات و رکوردگیری شیر و مدیریت گاومیش نر در گله تأکید شد.

 در پایان به سؤالات بهره‌برداران پاسخ داده شد و همچنین از محل پرورش گاومیش یکی از دامداران بازدید به عمل آمد.

 

خبرنگار: حدیث چاروسایی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید