Iranian Agriculture News Agency

آموزش زنان تسهیلگر روستایی در خرمشهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از برگزاری دو کارگاه تسهیلگری ویژه زنان روستایی عضو صندوق این شهرستان در ماه گذشته خبر داد.

آموزش زنان تسهیلگر روستایی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، یاسر شریفی بیان کرد: زن تسهیلگر روستایی به داوطلب روستایی اطلاق می‌شود که توسط زنان روستایی انتخاب و در یک ارتباط دوسویه روند خودباوری و توسعه خود جوش محلی زنان روستایی را زمینه سازی و تسهیل می‌کنند.

وی توضیح داد: توانمندسازی، تقویت روحیه خود باوری، توسعه جامعه روستایی، ایجاد ارتباط دوسویه بین زنان روستایی و کارگزاران دولتی و غیردولتی ازطریق زنان تسهیلگر، آشنایی با روش‌های تسهیلگری از جمله اهداف برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای زنان تسهیلگر روستایی است و 40 نفر روز در این کارگاه‌ها آموزش دیده‌اند.

 

خبرنگار: حدیث چاروسایی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید