Iranian Agriculture News Agency

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی رامهرمز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز از تخریب یک مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان خبر داد.

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی رامهرمز

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان،  فرشاد مهرابی بیان کرد: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز، دیوارکشی به مساحت هزار و 200 مترمربع تخریب شد.

وی افزود: تخریب ساخت و ساز با حضور نیروی انتظامی و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان در اراضی روستای راهدار انجام شد.

مهرابی توضیح داد: براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جرم محسوب می‌شود و از شهروندان درخواست می‌شود قبل از انجام هرگونه اقدام در اراضی زراعی و باغی اعم از خرید و فروش، تفکیک، دیوار و فنس کشی، احداث بنا و به طور کلی هرگونه تغییر کاربری به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند. 

وی خاطرنشان کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی، طبق قوانین و مقررات ادامه خواهد داشت.

 

خبرنگار: حدیث چاروسایی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید