Iranian Agriculture News Agency

سمپاشی باغات هندیجان علیه کرم میوه خوار خرما

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت : تاکنون ۲۸۰ هکتار از باغات این شهرستان علیه کرم میوه خوار خرمـا سـمـپـاشی شدند.

سمپاشی باغات هندیجان علیه کرم میوه خوار خرما

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، علی شکاری بیان کرد: تـنـهـا راه مـقـابـلـه بــا این آفـت روش‌هـــای مـکانـیـکی و شـیـمــیـایی است که از روش‌های مکانیکی می‌توان به جـمـع‌آوری و انـهـدام مـیــوه‌هـای آلـــوده، انجام هرس دمبرگ، تکریب و هرس بـه مـوقــع بـرگ، رعایت اصول آبیاری، حذف پــاجــوش‌هــای اضافی، جمع‌آوری بـقـایـای گـیـاهی و انـتـقـال بــه خـارج از بـاغ، کـنـتـرل علف‌های هـــرز اشاره کرد.

وی ادامه داد: از سموم مالاتیون و دلتا مترین نیز به‌منظور کنترل شیمیایی می‌توان نام برد.

شکاری توضیح داد: آفت کرم میوه خوار خـرمـا در تـمـام مناطق خرما خیز کشور وجود دارد و از میوه‌های نارس خرما تغذیه می‌کند، لارو با سوراخ کردن قسمت انـتهایی میوه خـرمـا، خــود را بــه هسـته خــرمــا می‌رساند و از آن تغذیه می‌کند و محل دیگری را سوراخ کرده، از آن خـارج و بـاعث قطع ارتباط با میوه و دم میـوه می‌شـود، مـیـوه چروک و تغییر رنگ داده و بـر روی زمـین مـی ریـزد.

 وی خاطرنشان کرد: کل سطح باغات خرمـا در شـهرستان حدود ۴۰۰ هکتار بوده که از این میزان ۳۵۸ ‌هکتار آن بارور  است.

 

خبرنگار: ندا خاکی زاده

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید