Iranian Agriculture News Agency

پایش مزارع گندم هندیجان برای شناسایی زنگ زرد

21 هزار هکتار از مزارع شهرستان هندیجان مورد بازدید و پایش زنگ زرد قرار گرفته شده است.

پایش مزارع  گندم هندیجان برای شناسایی زنگ زرد

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: با توجه به مناسب بودن شرایط جوی برای شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع،  پایش و بررسی مستمر و به کارگیری توصیه‌های فنی برای جلوگیری از شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع  گندم ضروری است.

علی شکاری افزود: تا کنون 21 هزار هکتار از مزارع شهرستان مورد بازدید و پایش زنگ زرد قرار گرفته شده است.

وی توضیح داد: استفاده  از ارقام مقاوم، تراکم مناسب بوته، رعایت زمان مناسب کاشت، استفاده از کود اوره به مقدار مناسب، استفاده از کود پتاس و مدیریت آبیاری و تغذیه از روش‌های کنترل این بیماری است.

در سال جاری بالغ‌بر 35 هزار هکتار از اراضی شهرستان هندیجان زیر کشت گندم رفته است.

 

خبرنگار: حدیث چاروسایی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید