Iranian Agriculture News Agency

حفظ منابع پایه و بهبود اقتصاد مزرعه با کشاورزی حفاظتی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه گفت: عملیات خاک ورزی در هشت هزار و ۴۶۰ هکتار در اراضی شهرستان حمیدیه انجام شد.

حفظ منابع پایه و بهبود اقتصاد مزرعه با کشاورزی حفاظتی

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، مصطفی عبیاوی انواع خاک ورزی را کشت مستقیم، کشت باخطی کار، کشت روی پشته عنوان کرد و گفت: خاک ورزی حفاظتی روشی است برای جلوگیری از به هم خوردن ساختمان خاک و نگهداری آب در زمین و همچنین کاهش هزینه‌های تولید در کشاورزی، افزایش مواد آلی خاک است.

وی خاطرنشان کرد: با خاک ورزی حفاظتی تلاش می‌شود شرایط محیطی مناسب برای جوانه زدن، سبز شدن گیاهچه و رشد ریشه کنترل علف‌های هرز و فرسایش خاک ایجاد شود.

عبیاوی توضیح داد: از اهداف مهم خاک ورزی حفاظتی می‌توان به حفظ منابع پایه و پایداری تولید، کاهش زیان بار تراکم در خاک‌های فشرده، صرفه‌جویی در وقت، نیروی کار و سوخت، کاهش عملیات زراعی، بهبود اقتصاد مزرعه و همچنین کاهش رواناب و مدیریت حاصلخیزی در خاک اشاره کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید