Iranian Agriculture News Agency

توسعه پایدار کشاورزی با خاک ورزی حفاظتی در خرمشهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از اجرای عملیات خاکورزی در پنج هزار و 250 هکتار در اراضی این شهرستان خبر داد.

توسعه پایدار کشاورزی با خاک ورزی حفاظتی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، یاسر شریفی گفت: خـاک ورزی حفـاظتی از نظـر مفهـومی روشـی است در کشاورزی که برای کم کردن عملیـات خـاک ورزی (شخم)، حـداقل بـه هـم خوردگی خاک، حفظ بقایای گیاهی حداقل در ۳۰ درصد از سطح خاک بعـد از عملیات خاک ورزی، کاشت و در نتیجـه کـاهش انـرژی مـورد نیـاز طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از کاربرد سیـستم‌های خـاک ورزی حفـاظتی کنترل کافی علف‌‍های هرز، افزایش دادن پوشـش بقایـای گیـاهی بـه‌منظور حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبـی و بـادی و افـزایش مقـدار نفـوذ آب بـه خـاک است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید