Iranian Agriculture News Agency

آشنایی عشایر بهبهان با پرورش مرغ بومی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: عشایر بهبهان با نکات فنی و علمی مدیریت پرورش مرغ بومی و برخی توصیه‌های کارشناسی در خصوص این حرفه آشنا شدند.

آشنایی عشایر بهبهان با  پرورش مرغ بومی

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، سید بهرام اندرزیان با هدف ارتقاء دانش فنی و استفاده از ظرفیت عشایر شهرستان بهبهان، دوره آموزشی پرورش مرغ بومی ویژه عشایر توسط عضو هیات علمی مرکز در این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این دوره عشایر با نکات فنی و علمی مدیریت پرورش مرغ بومی و برخی توصیه‌های کارشناسی در خصوص این حرفه آشنا شدند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید