Iranian Agriculture News Agency

تشخیص و پیشگیری از آفات گندم در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: دوره آموزشی آشنایی و کنترل آفات گندم برای کشاورزان شهرستان آبادان برگزار شد.

تشخیص و پیشگیری از آفات گندم در آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی نژاد با بیان اینکه آفات گندم در صورت عدم پیشگیری و تشخیص دیر هنگام،  عامل افت شدید کمی و کیفی محصول خواهد شد، افزود: در همین راستا دوره آموزشی یک روزه در نهر علیشیر اروندکنار برای گندم کاران منطقه برگزار شد.

وی توضیح داد: در این دوره آموزشی آفات مهم گندم، شکل شناسی و چرخه زندگی آفات، علائم خسارت و تشخیص آفت، بهترین زمان مبارزه، موثرترین روش‌های مبارزه با تاکید بر مدیریت تلفیقی و سموم توصیه شده جهت مبارزه با آفات گندم برای ۳۰ نفر روز از کشاورزان اروندکنار توسط مرکز خدمات غیر دولتی ۱۱۵ برگزار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید