Iranian Agriculture News Agency

جلوگیری از خسارت آفت کرم برگخوار پاییزه در مزارع کارون

مدیر جهاد کشاوررزی شهرستان کارون گفت: کشاورزان شهرستان کارون در دوره آموزشی آفت قرنطینه‌ای کرم برگخوار پاییزه حضور یافتند.

جلوگیری از خسارت آفت کرم برگخوار پاییزه در مزارع کارون

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، جبار حمادی از برگزاری دوره آموزشی آفت قرنطینه‌ای کرم برگخوار پاییزه در روستای ابوناگه کارون خبر داد و گفت: این آفت، دامنه تغذیه‌ای گسترده‌ای دارد و می‌تواند به ۳۵۷ میزبان گیاهی از جمله ذرت، گندم، سورگوم ، کلزا ، برنج و پنبه خسارت وارد کند.

وی با اشاره به اینکه این آفت قادر است روزانه تا ۱۰۰ کیلومتر پرواز و مناطق جدیدی را آلوده کند، بیان کردکرد: با توجه به احتمال فعالیت و ایجاد خسارت در مزارع گندم و جو، کارشناسان جهاد کشاورزی و اعضاء شبکه مراقبت در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مراکز خدمات کشاورزی و کشاورزان منطقه باید نسبت به پایش مستمر مزارع شتوی اقدام‌ کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید