Iranian Agriculture News Agency

پایش چشمی ملخ صحرایی در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: بیش از 20 هزار هکتار از از اراضی شهرستان آبادان علیه ملخ صحرایی توسط کارشناسان پایش شده است.

پایش چشمی ملخ صحرایی در آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی نژاد بیان کرد: با توجه به هشدار حمله ملخ صحرایی و فعال شدن چهار گروه پایش در آبادان، از ابتدای مهرماه تا کنون 20 هزار و 670 هکتار از اراضی شهرستان آبادان توسط کارشناسان مراکز و ستاد پایش شده است.

وی افزود: پیش‌آگاهی از هجوم آفت مخرب ملخ صحرایی، آمادگی و هشیاری از ورود اولین دسته ملخ عامل موثر در مبارزه به موقع علیه آن است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان یادآور شد: ۲۹۱ موقعیت در اپلیکیشن elocust ۳m ثبت و رصد شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید