Iranian Agriculture News Agency

پایان خرید خرما در شهرستان آبادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: از آغاز فصل برداشت محصول در این شهرستان ۵۰ هزار و ۹۲۹ تن خرما و ۱۶ هزار و ۵۸۷ تن خارک و رطب از سطح زیر کشت نخیلات آبادان برداشت شد.

پایان خرید خرما در شهرستان آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی نژاد بیان کرد: قسمت اعظم بازار پسندی رقم برحی خارک و رطب و رقم استعمران خرمای آن است بنابراین رقم برحی در مرحله خارک و رطب بیشتر برداشت می‌شود.

وی افزود: همچنین ۵۰ هزار و ۹۳۰ تن خرما توسط کارگاه داران بخش خصوصی با قیمت مصوب خریداری شده است.

وی اضافه کرد: آبادان دارای ۱۲ هزار و ۷۵۰ هکتار اراضی زیر کشت نخیلات بوده که ۷۰ درصد آن رقم استعمران،  ۱۰ درصد رقم برحی، ۱۰ درصد رقم زاهدی و ۱۰ درصد سایر ارقام است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید