Iranian Agriculture News Agency

آشنایی زنان روستایی اهواز با تولید قارچ خوراکی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت: دوره مهارتی پرورش قارچ خوراکی ویژه زنان تسهیلگر روستایی در اهواز برگزار شد.

آشنایی زنان روستایی اهواز با تولید قارچ خوراکی

به گزارش خبرنگار ایانا از  خوزستان، محمد غانمی افزود: دوره مهارتی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز  ادامه داد: این دوره ویژه تسهیلگران زن روستایی بوده و در حوزه مرکز خدمات غیزانیه روستای زرگان گرانه با حضور  17 نفر برگزار شد.

وی اظهار داشت: به منظور توانمند سازی زنان روستایی و نیز موضوع اقتصاد خانوار و استفاده از ظرفیتهای بالقوه جوامع روستایی ، دوره آشنایی با انواع قارچهای خوراکی و سمی و نیز انواع روشهای تولید قارچ خوراکی آموزش داده شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید