Iranian Agriculture News Agency

آشنایی با مزایای استفاده از روش‌های نوین آبیاری در بهبهان

دومین کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب در شهرستان بهبهان برگزار شد.

آشنایی با مزایای استفاده از روش‌های نوین آبیاری در بهبهان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، سید حمیدرضا رشیدی بیان کرد: هدف از برگزاری این دوره اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف آب کشاورزی، آبیاری و راندمان‌های آبیاری، بازدید میدانی و مدیریت مصرف آب کشاورزی در مزارع و به‌خصوص مزارع کنجد است.

وی اضافه کرد: در این کارگاه آموزشی ترویجی به مزایا و فواید استفاده از روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری قطره‌ای پرداخته شد و پس از ارائه توضیحات به‌صورت تئوری از مزرعه کنجد استفاده شده از آبیاری قطره‌ای بازدید به عمل آمد. 

رشیدی توضیح داد: این دوره آموزشی با حضور ۲۰ نفر از بهره‌بردارن و کشاورزان در منطقه لنگیرات این شهرستان برگزار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید