Iranian Agriculture News Agency

حضور بهره‌برداران حمیدیه در کارگاه روز مزرعه کشت برنج

کارگاه آموزشی روز مزرعه کشت برنج در سه مرکز خدمات شهرستان کارون برگزار شد.

حضور بهره‌برداران حمیدیه در کارگاه روز مزرعه کشت برنج

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه گفت: کارگاه آموزشی روز مزرعه کشت برنج درشهرستان کارون برگزار شد.

مصطفی عبیاوی افزود: در این کارگاه مطالبی در خصوص اهمیت کشت برنج، ارقام مناسب منطقه، مقاومت به بیماری‌ها ، مبارزه با علف‌های هرز و بیماری‌ها و کود مورد نیاز و ... مطالبی ارائه شد.

۳۰ نفر روز از بهره‌برداران مراکز خدمات گمبوعه؛ خسرج؛ طراح در این کارگاه حضور داشتند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید