Iranian Agriculture News Agency

آشنایی کشاورزان شوشتری با برداشت مکانیزه حبوبات

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر از برگزاری دوره مهارتی روش های برداشت مکانیزه حبوبات ویژه روز روستا وعشایر در شوشتر خبر داد.

آشنایی کشاورزان شوشتری با  برداشت مکانیزه حبوبات

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسین پور بیان کرد: اهداف برگزاری این دوره آشنایی کشاورزان با روش‌های برداشت مکانیزه حبوبات، کاهش هزینه کارگری، توسعه کشت حبوبات با توجه به کم آب بر بودن و حاصلخیزی خاک در صورت تناوب با گندم و عملکرد گندم کشت‌شده بعد از حبوبات است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید