Iranian Agriculture News Agency

خوزستان پیشران در مقابله با قاچاق سوخت کشاورزی

از تلاش‌های سازمان جهاد کشاورزی در راستای پایش، کنترل و مدیریت مصرف سوخت ادوات بخش کشاورزی قدردانی شد.

خوزستان پیشران در مقابله با قاچاق سوخت کشاورزی

 

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، با حضور دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوزستان از تلاش‌های سازمان جهاد کشاورزی در راستای پایش، کنترل و مدیریت مصرف سوخت ادوات بخش کشاورزی قدردانی شد.

عبدالمجید بصیری دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه استان خوزستان 650 کیلومتر مرز آبی و خشکی با کشورهای همسایه دارد گفت: اولویت این کمیسیون مقاله با قاچاق کالاهای خروجی و سپس دارو و کالاهای اساسی  است.

رئیس سازمان نیز توضیح داد: از ابتدای طرح پلاک‌گذاری تاکنون بالغ‌بر 20 هزار دستگاه تراکتور در استان پلاک‌گذاری شده است که از این لحاظ رتبه دوم کشوری را داریم.

سید رحمت ا... پریچهر افزود: از 260 میلیون لیتر سهمیه سوخت سال زراعی 1402-1401، بیش از 235 میلیون لیتر سوخت توسط ادوات بخش کشاورزی مصرف شد.

وی یادآور شد: در سال زراعی 1402-1401 کود از طریق سامانه در اختیار کشاورزان قرار گرفت همچنین سامانه رهتاب جهت کالاهای اساسی مربوط به بخش کشاورزی در استان راه اندازی شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید