Iranian Agriculture News Agency

تجاری سازی واکسن آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

در جلسه پیگیری پیشرفت پروژه مشترک واکسن آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی مقرر شد قراردادی بین پژوهشکده آبزی پروری آب‌های جنوب کشور و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – شیراز برای انجام فرآیند تجاری سازی واکسن تنظیم شود.

تجاری سازی واکسن آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

به گزارش خبرنگار ایانا از  خوزستان، جلسه پیگیری پروژه مشترک واکسن آئروموناس هیدروفیلا و همفکری برای روند تجاری‌سازی آن به دعوت پژوهشکده آبزی پروری آب‌های جنوب کشور  به‌صورت وبیناری برگزار شد.

 در این جلسه که با حضور رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – شیراز و همکاران آن موسسه، معاون پژوهش و فناوری و رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب‌های جنوب کشور و مجری پروژه برگزار شد، برای روند اخذ پروانه و اقدامات لازم در این خصوص تصمیم گیری شد.

هر دو موسسه از اجرای این پروژه و پروژه‌های مشترک در خصوص ساخت واکسن استقبال کردند. در این جلسه وبیناری تصمیم گرفته شد که قراردادی بین هر دو موسسه برای انجام فرآیند تجاری‌سازی واکسن تنظیم شود. همچنین، یک کمیته مشترک واکسن شکل بگیرد تا به‌طور منظم هر دو ماه یکبار جلسات هم‌اندیشی توسط آن برگزار شود.

بررسی اثربخشی و دوره زمانی محافظت کنندگی واکسن آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی به‌صورت مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آب‌های جنوب کشور و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- شعبه شیراز و با همکاری اداره کل دامپزشکی استان خوزستان و بخش خصوصی در حال اجراست و محوریت آن تهیه واکسن و انجام آزمایشات در سطح مزرعه است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید