Iranian Agriculture News Agency

حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبی و خاکی در خرمشهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: در سال زراعی گذشته چهار هزار و 248 هکتار از اراضی این شهرستان به روش خاک‌ورزی حفاظتی زیر کشت گندم رفت.

حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبی و خاکی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، کیوان طرفی ادامه داد: خـاک‌ورزی حفـاظتی روشـی در کشاورزی است که برای کم کردن عملیـات خـاک‌ورزی (شخم)، حـداقل بـه هـم خوردگی خاک، حفظ بقایای گیاهی حداقل در ۳۰ درصد از سطح خاک بعـد از عملیات خاکورزی و کاشت و در نتیجـه کـاهش انـرژی مـورد نیـاز طراحی شده است.

وی بیان کرد : هدف از کاربرد سیـستم‌های خـاک‌ورزی حفـاظتی کنترل کافی علف‌های هرز و افزایش دادن پوشـش بقایـای گیـاهی بـه‌منظور حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبـی و بـادی و افـزایش مقـدار نفـوذ آب بـه خـاک است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید