Iranian Agriculture News Agency

صدور بیش از 19 هزار حواله الکترونیکی توزیع کود شیمیایی در خوزستان

از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه 19 هزار و 852 حواله الکترونیکی معادل 18 هزار و 468 تن انواع کود شیمیایی از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی استان خوزستان صادر شد.

صدور  بیش از 19 هزار حواله الکترونیکی توزیع کود شیمیایی در خوزستان

صدور  بیش از 19 هزار حواله الکترونیکی توزیع کود شیمیایی در خوزستان

از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه 19 هزار و 852 حواله الکترونیکی معادل 18 هزار و 468 تن انواع کود شیمیایی از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی استان خوزستان صادر گردید.

به گزارش خبرنگار ایانا از  خوزستان : مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل های صادره در خصوص سامانه پایش مواد کودی و لزوم صدور حواله الکترونیکی برای تحویل کودهای یارانه ای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه 19 هزار و 852 حواله الکترونیکی معادل 18 هزار و 468 تن انواع کود شیمیایی از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها صادر گردید.

سیف الله طاهری افزود: از این مقدار تعداد 16 هزار و 648 حواله معادل 12 هزار و 406 تن انواع کود شیمیایی توسط کارگزاران شهرستانها بین کشاورزان توزیع گردیده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید