Iranian Agriculture News Agency

مبارزه شیمیایی با موریانه خرما در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: در سه ماه نخست سال جاری مبارزه شیمیایی در سطح ۱۶۶ هکتار علیه آفت مخرب موریانه خرما در نخلستان‌های تحت پوشش مراکز خدمات سه گانه انجام شده است.

مبارزه شیمیایی با موریانه خرما در آبادان

 

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی نژاد بیان کرد: این آفت به ریشه تنه ساقه و خوشه‌های خرما آسیب می‌رساند. با سوراخ کردن تنه نخیلات، دالان‌هایی به طول ۹۰ سانتیمتر در تنه ایجاد می‌کند که موجب توقف شیره گیاهی و ضعف و در بسیاری موارد در صورت عدم مبارزه مرگ گیاه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این آفت به درختان ضعیف حمله می‌کند بهبود تغذیه نخل و رعایت دور آبیاری و بهداشت نخلستان می‌تواند خطر خسارت  آفت را کاهش دهد.

دشتی نژاد خاطرنشان کرد: مبارزه شیمیایی علیه موریانه خرما در نخیلات  آبادان با سموم کلرپیرفوس و سایپرمترین انجام‌شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید