Iranian Agriculture News Agency

پایش زنگ زرد گندم در شهرستان هندیجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: به منظور جلوگیری از شیوع بیماری زنگ زرد گندم، مزارع شهرستان هندیجان پایش شد.

پایش زنگ زرد گندم در شهرستان هندیجان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان،  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: باتوجه به مشاهده بیماری زنگ زرد در شهرستان و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری، پایش زنگ زرد در مزارع و همچنین بازدید از مزارع آلوده صورت پذیرفت.

حسین زاده افزود: در این بازدید توصیه های فنی به کشاورزان روستا جهت جلوگیری از پیشروی بیشتر این بیماری انجام پذیرفت.همچنین پیشگیری از بیماری زنگ زرد در مزارعی که هنوز آلودگی مشاهده نشده توصیه شد

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید