Iranian Agriculture News Agency

مدیریت دانش نظام نوین ترویج کشاورزی در خرمشهر

سه هزار نفر روز از بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان خرمشهر آموزش چهره به چهره دیدند.

مدیریت دانش نظام نوین ترویج کشاورزی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا از  خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از آموزش های انفرادی کشاوزران و دامداران در این شهرستان خبر داد.

کیوان طرفی گفت: در راستای مدیریت دانش نظام نوین ترویج کشاورزی در خرمشهر و به منظور بهره گیری بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان از دانش و تحربیات نوین کارشناسان، آموزش های چهره به چهره در مزارع، باغات و دامداری های این شهرستان انجام میشود.

وی ادامه داد: در سه ماه سوم سال جاری سه هزار نفر روز از بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان توسط کارشناسان مراکز و مدیریت در آموزشهای  چهره به چهره در زمینه های دام، زراعی و باغی آموزش دیده اند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید