Iranian Agriculture News Agency

تسریع و تسهیل در رفع تداخلات امور اراضی خوزستان

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر تسریع و تسهیل امور جهت رفع تداخلات اراضی استان تاکید کرد.

تسریع و تسهیل در رفع تداخلات امور اراضی خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، رییس سازمان در جلسه رفع تداخلات گفت: رفع تداخلات به عنوان یکی از مهمترین کارهایی است که باید در شهرستان ها انجام شود.

سید رحمت ا... پریچهر افزود: با توجه به تاکید مقام عالی وزارت و استفاده از اسناد اراضی جهت اخذ تسهیلات این امر بسیار مهم می باشد.

وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و همچنین همکاران ستادی باید جلسات منظمی را جهت ساماندهی و تسهیل امر برگزار نمایند.

پریچهر تصریح نمود: کارگروه شهرستانی با حضور مدیر جهاد کشاوزی و رییس منابع طبیعی و رییس اداره ثبت شهرستان به صورت منظم باید تشکیل گردد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید