Iranian Agriculture News Agency

مبارزه با آفات در مزارع خرمشهر

مبارزه با آفات در 280 هکتار از مزارع گندم شهرستان خرمشهر انجام شده است.

مبارزه با آفات در مزارع خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از مبارزه با آفت مینوز گندم در این شهرستان خبر داد.

کیوان طرفی گفت: خسارت این آفت با ایجاد خطوط نامنظم برروی برگ(تونل های تغذیه ای) باعث میگردد که سطح نسبتا وسیعی از برگ ابتدا کرم رنگ و سپس قهوه ای دیده شود. تغذیه لاروها از پارانشیم برگ باعث کاهش میزان سطح فتوسنتز کننده گیاه شده و در تراکم بالا مزرعه را کامل خشک می کند.

وی با بیان اینکه آموزش های لازم برای مبارزه با آفات به کشاورزان داده شده ادامه داد: تاکنون در  280 هکتار از اراضی شهرستان با این آفت مبارزه شده است و پیش بینی می شود تا پایان فصل داشت در 500 هکتار از اراضی مبارزه صورت گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید