Iranian Agriculture News Agency

ترویج موتور محرکه تولید

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ترویج، موتورمحرکه تولید است و باید برای نفوذ دانش در عرصه کشاورزی تلاش بیشتری شود.

ترویج موتور محرکه تولید

به گزارش خبرنگار ایانا از  خوزستان، رییس سازمان در جلسه ای با حضور معاون آموزش و ترویح  سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه تعهدات ما در الگوی کشت برآورده شده و سطح تحت پوشش کشت قراردادی در استان در حال حاضر 280 هزار هکتار می باشد  افزود: بخش عمده ای از کارهای صورت گرفته مربوط به کارشناسان پهنه، مراکز جهاد کشاورزی و ترویج سازمان است.

سید رحمت ا... پریچهر اضافه کرد: باشگاه تولیدکنندگان بیش از 7 تن در حال راه اندازی در استان است و کشاورزانی که محصول گندم آبی آنها بیش از 7 تن باشد در طرحی به نام گندم یار به عنوان مدرسان مدرسه در مزرعه  فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه ترویج، موتورمحرکه تولید است اظهار داشت: باید برای نفوذ دانش در عرصه کشاورزی تلاش بیشتری شود.

پریچهر تصریح کرد: آمادگی همکاری با هنرستان ها  جهت تربیت و بکارگیری نیروها در بخش کشاورزی را داریم.

وی ادامه داد: نظام بهره برداری یکی از مواردی است که باید در طرح های بزرگ کشاورزی در استان مد نظر قرار گیرد.

 

پریچهر با اشاره به وجود 95  مرکز جهاد کشاورزی در استان  گفت: سطح زیر کشت استان یک میلیون و 500 هزار هکتار می باشد که نسبت به بسیاری از استان ها سطح بالایی است پس متناسب با کاری که صورت میگیرد اعتبارات مورد نیاز می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید