Iranian Agriculture News Agency

مقابله با علفهای هرز در مزارع کلزای خرمشهر

200 هکتار از مزارع کلزای شهرستان خرمشهر در مقابل علف های هرز سمپاشی شده است.

مقابله با علفهای هرز در مزارع کلزای خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از مبارزه با علفهای هرز مزارع دانه روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد.

کیوان طرفی گفت: عملیات مبارزه با علفهای هرز کلزا در شهرستان آغاز شده است و تاکنون 200 هکتار از مزارع سمپاشی شده اند.

وی ادامه داد: آگاهی کامل کلزاکاران از انواع علف های هرز کلزا، روش های کنترل علف های هرز، استفاده از روش های تلفیقی مانند آماده سازی مناسب زمین برای کاشت و سبزشدن یکنواخت بذرها، کشت به موقع، رعایت اصول بهزراعی، رعایت میزان بذرمصرفی و تراکم بوته در واحد سطح، استفاده ازکودهای ماکرو و میکرو به صورت پایه وسرک برای تسریع در رشد گیاه، مبارزه مکانیکی برای کاهش تراکم وپیشگیری از این خسارت ها ضروری است.

شایان ذکر است 520 هکتار کلزا در خرمشهر کشت شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید