Iranian Agriculture News Agency

توسعه صادرات آبزیان خوزستان با تنوع گونه ای

مدیر اداره شیلات شهرستان کارون گفت: تنوع گونه ای راهکاری برای توسعه صادرات موفق آبزیان خوزستان است.

توسعه صادرات آبزیان خوزستان با تنوع گونه ای

به گزارش خبرنگار ایانا در  خوزستان، مدیر شیلات شهرستان کارون با اشاره به اینکه در اکثر شهرهای استان به ویژه شوشتر، دزفول، کارون، خرمشهر، آبادان و شوش ظرفیت تولید ماهیان گرمابی، میگو و ماهیان دریایی وجود دارد. گفت: در سال 1400، سطح زیر کشت مفید آبزیان 16 هزار هکتار بوده و پیش بینی می شود با توجه به وقوع پدیده خشکسالی، امسال میزان تولیدات آبزی پروری حدود 87 هزار تن باشد که بیش از 16 هزار نفر در این حوزه فعالیت می کنند.

امیر اسدی عمده ماهیان گرمابی در استخرهای پرورشی خوزستان را کپور معمولی، فیتوفاگ، بیگ هد و آمور، ماهیان بومی بنی و شیربت برشمرد و ادامه داد: دو گونه کپور ماهیان هندی نیز تولید می شوند که  هنوز به چرخه پرورش در استان افزوده نشده اند.

وی با اشاره به وضعیت صادرات آبزیان  اظهار داشت: اغلب صادرات آبزیان خوزستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، ترکیه، روسیه، کویت و چین است که در همین راستا قوانین و چهارچوبی تعریف شده است و به دلیل مشکلاتی که تولید کنندگان طی سال های گذشته از طریق مرز کردستان با آنها مواجه بودند تقریبا یک سال مرز شلمچه واقع در خرمشهر جایگزین شده است.

اسدی تصریح کرد: صادرات آبزیان پرورشی استان 21 هزار و 200 تن بوده است که حدود 17 هزار تن ماهی گرمابی عمدتا به کشور عراق صادر شده است و ارز آوری 150 میلیون دلار در سال به همراه دارد.

وی عنوان کرد: کشور عراق یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی شیلات است اما به دلیل ایجاد محدودیت های مقطعی در این کشور و سردرگمی تولیدکنندگان برای گذر از این شرایط باید بازارهای هدف بیشتری شناسایی شوند.

اسدی ایجاد تنوع گونه ای را راهکاری برای توسعه صادرات موفق آبزیان خوزستان پیشنهاد کرد و ادامه داد: در حال حاضر استان خوزستان بالغ بر 85 هزار تن آبزیان پرورشی را تولید می کند و از سویی دیگر بازارهای هدف ظرفیت واردات محدودی دارند و زمانی که تولید تنها به ماهیان کپور و آمور معطوف شود بدون شک مشکلات این عرصه بیشتر خواهد شد.

وی با تاکید بر تقویت و گسترش بازارهای داخلی به منظور افزایش سرانه مصرف اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های فراوان شیلاتی و جمعیت فعلی کشور این موضوع نقش حائز اهمیتی دارد.

اسدی تولیدات دریامحور را یکی از اهداف و سیاستگذاری های شیلات خوزستان خواند و بیان کرد: تولید ماهیان دریایی مورد استقبال سایر کشورها واقع شده است و برای توسعه این امر برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته که تولیدات دریایی و به مراتب صادرات آبزیان افزایش پیدا کند.

وی عنوان کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر، در حوزه ماهیان پرورشی آب شیرین مجوز جدید صادر نمی شود؛ و با توجه به اینکه به ازای یک هکتار بین 5 الی 6 تن تولید داریم با  استفاده از روش های نوین آبزی پروری، افزایش تراکم در واحد سطح و ارتقا بهره وری باید این میزان تولید به 20تن رشد پیدا کند که علاوه بر استفاده بهینه از منابع آبی باعث صرفه اقتصادی می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید