Iranian Agriculture News Agency

عبور خوزستان از مرز 200 هزار هکتار کشاورزی قراردادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سطح قرارداد کشاورزی قراردادی در خوزستان از 200 هزار هکتار گذشت.

عبور خوزستان از مرز 200 هزار هکتار کشاورزی قراردادی

 

 به گزارش خبرنگار ایانا در  خوزستان، سید رحمت ا... پریچهر رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با تلاش شبانه روزی کشاورزان، کارشناسان و مدیران سازمان سطح کشاورزی قراردادی در استان از 200 هزار هکتار گذشت.

سید رحمت ا... پریچهر افزود: پرداخت  هزینه های اولیه و نهاده های مورد نیاز و ارائه خدمات برای حمل و نقل و خرید مستقیم محصول از تولید کننده از جمله عوامل انگیزشی جهت افزایش سطح کشت قراردادی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: کشاورزی قراردادی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت هایی است که برای حمایت از کشاورزان در راستای اجرای الگوی کشت اجرا گردیده است.

پریچهر تصریح کرد: در حال حاضر استان خوزستان بالاترین میزان سطح کشاورزی قراردادی در کشور را دارا است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید