Iranian Agriculture News Agency

نظارت بر طرح های کشاورزی در آبادان

۴۱ بازدید توسط عوامل نظارتی شهرستان آبادان از طرح های واگذار شده کشاورزی انجام شده است.

نظارت بر  طرح های کشاورزی در آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۱ بازدید  توسط عوامل نظارتی شهرستان آبادان از طرح های واگذار شده صورت گرفته است.

حسن دشتی نژاد افزود: این هیأت نظارت متشکل از کارشناسان امور اراضی، حفظ نباتات، امور دام و تولیدات گیاهی می‌باشد و بر اساس بازدید های انجام شده توسط کمیسیون ماده ۳۳ سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، رأی به  فسخ و یا تمدید قرارداد اراضی واگذار شده بر مبنای پیشرفت کار  اخذ می شود.

وی اظهار داشت: بازدید های عوامل نظارتی از مهم‌ترین وظایف محوله اداره امور اراضی شهرستان آبادان می‌باشد و هر ۶ ماه یکبار در سطح شهرستان انجام می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید