Iranian Agriculture News Agency

الگوی کشت موضوعی فرادستگاهی

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: الگوی کشت یک موضوع فرا دستگاهی است بطوریکه مسئولیت الگوی کشت در هر استان به عهده استاندار و در سطح کشور به عهده معاون اول رییس جمهور است.

الگوی کشت موضوعی فرادستگاهی

به گزارش خبرنگار ایانا از  خوزستان، رییس سازمان در جلسه تکریم و معارفه سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان یکی از مهمترین برنامه ها در سطح وزارت و سازمان را الگوی کشت عنوان کرد و گفت: الگوی کشت یک موضوع فرا دستگاهی است بطوریکه مسئولیت الگوی کشت در هر استان به عهده استاندار و در سطح کشور به عهده معاون اول رییس جمهور است.

سید رحمت الله پریچهر با بیان اینکه همه برنامه ها باید بر اساس الگوی کشت مصوب باشد افزود: رییس سازمان بعنوان دبیر و مجری الگوی کشت معرفی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به  شرایط خاص خوزستان لازم است نماینده ای از سوی سازمان با دستگا ه های ذی ربط الگوی کشت و کشاورزی قراردادی در ارتباط و پیگیر امور باشد.

پریچهر اضافه کرد: حدود 80 درصد الگوی کشت را محصولات زراعی تشکیل می دهد بنابراین نماینده سازمان در این امور باید علاوه بر تخصص زراعی ،درحوزه برنامه ریزی نیز دارای سابقه باشد.

وی تصریح نمود : جواد سلطان کاظمی به عنوان نماینده الگوی کشت و کشاورزی قراردادی سازمان برای ارتباط بیشتر و پیگیری امور معرفی می شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید