Iranian Agriculture News Agency

پایداری کشت گندم در آبادان با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی

دوره آموزشی اصول کشاورزی حفاظتی در گندم آبی در شهرستان آبادان برگزار شد.

پایداری کشت گندم در آبادان با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: لزوم رعایت اصول کشاورزی حفاظتی در پایداری کشت موجب تشکیل دوره آموزشی اصول کشاورزی حفاظتی در گندم آبی در روستای نهر علیشیر اروندکنار شد.

حسن دشتی نژاد ادامه داد: سیستم کشاورزی پایدار بر مبنای سه اصل حداقل بهم خوردگی خاک، پوشش گیاهی با بقایای محصول قبلی و تناوب زراعی استوار است و از مزایای آن می‌توان به کاهش فرسایش خاک، افزایش نفوذ پذیری آب در خاک، افزایش فعالیت بیولوژیکی و مواد آلی خاک همچنین قطع چرخه زندگی آفات و بیماری ها( توسط تناوب زراعی) اشاره کرد.

وی تصریح کرد:  این دوره آموزشی یک روزه برای ۲۰ نفر روز از زراعت کاران منطقه توسط مسئول مرکز خدمات اروندکنار  اجرا شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید