Iranian Agriculture News Agency

افزایش مواد آلی خاک با کشاورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاهی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: یکی از راهکارهای مهم در حفظ و افزایش مواد آلی خاک کشاورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاهی است .

افزایش مواد آلی خاک با کشاورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاهی

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در پنل آموزشی خاک با بیان اینکه خاک امانتی از آیندگان در دست های ما می باشد گفت: یکی از مشکلات در مناطق گرمسیری فقر مواد آلی خاک می باشد بنابراین باید اقداماتی جهت افزایش مواد آلی خاک در اراضی کشاورزی صورت بگیرد .

تورج نوروزی افزود: اگر یک یک دهم درصد به مواد آلی خاک اضافه شود 280 کیلوگرم عملکرد محصول افزایش می یابد .

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مهم در حفظ و افزایش مواد آلی خاک کشاورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاهی است .

نوروزی اضافه کرد: در تناوب زراعی باید محصولات مناسب استفاده گردد و در این خصوص الگوی کشت توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده است که کمک شایانی می باشد.

وی با بیان اینکه بدن سالم به غذای سالم نیاز دارد تصریح نمود: باید در تولید محصول سالم و بدون سم با رویکرد کاهش مصرف سموم ، کودهای شیمیایی و دوره کارنس حرکت کرد.

نوروزی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در راستای کاهش مصرف سموم انجام شده است استفاده از QR CODE در محصولات گلخانه ای می باشد که باید این مورد را در محصولات زراعی و باغی نیز گسترش دهیم.

وی تصریح نمود: باید پیش از افزایش تولید به فکر بهبود کیفیت خاک و محصولات و همچنین سلامت جامعه باشیم.

رییس انجمن علوم خاک استان نیز در ادامه با بیان اینکه بیش از 95 درصد مواد غذایی از خاک تهیه می شود گفت: خاک تعدیل کننده تغییرات اقلیمی و رکن مهم اکوسیستم می باشد

لندی افزود: 18 عنصر برای رشد گیاه لازم است که 15 عنصر توسط خاک تامین می شود

وی تصریح نمود: برای حفظ خاک ، توسعه استقرار حکمرانی خاک و سیاست های مرتبط با آن ، توسعه سرمایه گذاری در مدیریت پایدار خاک ،توسعه تحقیقات با تأکید بر خاک ، توسعه آموزش موثر و بسط برنامه های تثبیت ذخایر جهانی مصرف کودهای ازته و فسفاته و استفاده از کودها در مناطقی که کمبود عناصر غذایی در خاک است از مهمترین اقدامات جهت حفظ خاک می باشند.

لندی تصریح نمود: جهت بهبود تعادل عناصر غذایی خاک باید  نقشه ای از مواد غذایی خاک تهیه شود و پایش آن صورت بگیرد تنوع گیاه و تناوب گیاهی در مزارع وجود داشته باسد ، مواد آلی خاک را جهت حفظ رطوبت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک افزایش دهیم همچنین ریزمغذی ها به خاک اضافه شود .

وی فرسایش ، تغییر کاربری اراضی ، کمبود مواد آلی، کاهش حاصلخیزی،شوری ،آلودگی ،تنوع زیستی را از عمده مشکلات خاک عنوان و اضافه کرد: در امنیت غذایی باید دسترسی و سلامت غذا، تاب آوری در شرایط بحرانی ،  استقلال کشور و امنیت ملی را مد نظر قرار داد.

لندی اضافه کرد: در حال حاضر سهم سرانه هر ایرانی از اراضی کشاورزی کمتر از 18 صدم هکتار است که به سرعت در حال کاهش است و تا سال 2050 میزان تولید را تا 60 درصد افزایش داد.

مدیر حفظ نباتات سازمان نیز اظهار داشت: بیماری ها و عوامل زیان رسان تا 30 درصد کاهش عملکرد محصول را بدنبال دارد.

شهیب زاده با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی  بدنبال IPMو ICM   می باشد افزود: مبارزه با آفات به روش  زراعی، بیولوژیکی ، شیمیایی و مکانیکی در سطح کشور صورت می گیرد.   

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید