Iranian Agriculture News Agency

کسب رتبه دوم آموزش استان توسط اداره کل دامپزشکی خوزستان

اداره کل دامپزشکی استان موفق به کسب رتبه دوم آموزش استان خوزستان شد

کسب رتبه دوم آموزش استان توسط اداره کل دامپزشکی خوزستان

 

به گزارش خبرنگار ایانا درخوزستان، پس از اعلام نتایج ارزیابی عملکرد حوزه آموزش توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان اداره کل دامپزشکی استان خوزستان در بین 61 دستگاه اجرایی استان در بخش دانشگاهها و مراکز آموزشی درمانی حائز رتبه دوم در استان گردید.

سید منصور موسوی نسب مسئول آموزش دامپزشکی استان با بیان اینکه موثر ترین و مهمترین منابع در اختیار سازمان نیروی انسانی توانا می باشد و توانمند نمودن سرمایه سازمانی از طریق آموزش و بهسازی صورت می گیرد، گفت: در ارزیابی یکساله مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل دامپزشکی استان خوزستان با اجرای ماموریتهای محوله و وظایف ذاتی و به منظور ارتقا سطح اموزش کارکنان نسبت به برگزاری دوره های اموزشی اقدام کرده که بر همین اساس و ارزیابی های به عمل آمده توسط مرکز آموزش موفق به کسب رتبه دوم در بین 61 دستگاه اجرایی استان در بخش های دانشگاهها و مراکز آموزشی درمانی در سال 1400 شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید