Iranian Agriculture News Agency

تماس بیشتر بذر با خاک و کاهش مصرف آب با استفاده از غلطک بعد از کشت

برای نخستین بار در خوزستان از دستگاه غلطک بعد از کشت در مزارع گندم استفاده شد.

تماس بیشتر بذر با خاک و کاهش مصرف آب با استفاده از غلطک بعد از کشت

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مسئول مرکز خدمات الهایی گفت: یک دستگاه غلطک بعد از کشت برای نخستین بار در استان در طرح IP  گندم در مرکز خدمات الهایی به کار گرفته شد.

حمادی با بیان اینکه با حضور پرفسور کوبیلیسکی از کشور صربستان از این دستگاه رونمایی شد افزود: این دستگاه متناسب با اراضی دیم و آبی استان بومی سازی  شده است.

وی اضافه کرد: دستگاه غلطک، خاک را پرس کرده کلوخ را خرد می کند و تماس بذربا خاک را افزایش می بخشد و چون هوای اضافی خاک گرفته می شود آب کمتری نیز استفاده می شود.

حمادی ادامه داد: طرح IP شامل 3 قطعه 3 هکتاری می باشد که قطعه اول شاهد و در دو قطعه دیگر با دستورالعمل پرفسور کوبیلیسکی 3 رقم گندم خلیل، مهرگان و سارنگ با تراکم های مختلف کشت شده است.

وی با بیان اینکه ارقام استفاده شده در مرکز خدمات الهایی پیش از این  مهرگان و چمران 2 بود اضافه کرد: در حال حاضر علاوه بر این ارقام  از ارقام خلیل، برات و سارنگ که از عملکرد بالاتری برخوردار هستند استفاده می شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید