Iranian Agriculture News Agency

اجرای پروژه ضریب خود اتکایی گندم در خرمشهر

مزرعه pvs گندم (مقایسه ارقام) در سطح یک هکتار در شهرستان خرمشهر اجرا شد.

اجرای پروژه ضریب خود اتکایی گندم در خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: به منظور توسعه کشت گندم در منطقه، مزرعه pvs گندم (مقایسه ارقام) در سطح یک هکتار در سال زراعی جاری در این شهرستان کشت شد.

کیوان طرفی اظهار داشت:  با توجه به اهمیت کشت زراعت گندم و از آنجاکه یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش عملکرد در واحد سطح نوع رقم و سازگاری آن به منطقه می باشد، اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام p.v.s گندم در شهرستان در سایت الگویی گندم واقع در دهستان حومه غربی اجرا شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید