Iranian Agriculture News Agency

عرضه کودهای پتاسه و فسفاته با قیمت کمتر برای کشت های پاییزه

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: قیمت کودهای فسفاته و پتاسه ای که برای محصولات گندم ، جو، کلزا و چغندرقند توسط کشاورزان خریداری می شود 40 درصد کمتر از سایر محصولات است.

عرضه کودهای پتاسه و فسفاته با قیمت کمتر برای کشت های پاییزه

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در اولین جلسه کمیته تغذیه محصولات کشاورزی با بیان اینکه یکی از مولفه های مهم تولید ، تغذیه می باشد گفت: تا 21 آبان ماه سال جاری 84هزار و 294 تن کود اوره ، 25 هزار ، 625 تن کود فسفاته و 8 هزار و 653 تن کود پتاسه در استان مصرف شده است.

تورج نوروزی افزود: با توجه به اینکه کشت پاییزه از اول مهر ماه در استان آغاز شده است تاکنون 10 هزار تن کود فسفاته ، 5 هزار تن کود کلرور پتاسیم جهت این نوع کشت در استان مصرف گردیده است.

وی ادامه داد: طبق دستوراالعمل وزارت جهاد کشاورزی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه ای که برای محصولات گندم ، جو، کلزا و چغندرقند توسط کشاورزان خریداری می شود 40 درصد کمتر از سایر محصولات می باشد.

نوروزی اضافه کرد: پروژه های مربوط به تغذیه محصولات نیز 10 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه میتوان بخشی از تأخیر در کشت را با ادوات مناسب مدیریت کرد اظهار داشت: در دو سال اخیر جذب ادوات کشاورزی در استان از رشد خوبی برخوردار بوده و بسیاری از ادوات کشاورزی که در استان به کار می رود دو منظوره یعنی کودکار و بذرکار هستند.

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز با اشاره به اینکه برنامه تغذیه بر اساس فنولوژیک گیاه باید صورت بگیرد  گفت: عنصر گوگرد باید یک ماه پیش از کشت وارد خاک شود.

علیرضا جعفرنژادی تصریح نمود: اوره  عنصر مناسبی برای خاک های شور نیست.

وی ادامه داد: در خاک های شور باید 4 عنصر کلسیم، پتاسیم، آهن و روی همچنین اسیدفولیک وارد خاک شود تا ترکیب شیمیایی خاک در شرایط شور حفظ شود.

جعفرنژادی اضافه کرد: اسید سولفوریک ماده بسیار مناسب برای خاک های سدیمی است در خاک ها گوگرد را به شکل سولفات باید استفاده کرد در اراضی آهکی نیز سوپرفسفات ساده ای که با اسیدسولفوریک همراه باشد گزینه خوبی است.

وی اظهار داشت:  طبق تحقیقاتی که در سال گذشته انجام شد درصد مزارعی که دارای مقادیر کمبود فسفر در خاک بود بیشتر از درصد مزارعی بود که کمبود پتاسیم داشت.

جعفرنژادی ادامه داد: در بین عناصرکم مصرف ، کمبود منگنز در اولویت اول و سپس آهن ، روی و بور دارای گستردگی بیشتری نسبت به کمبود مس بود همچنین در قسمت گیاه کمبود پتاسیم بیش از همه عناصر پر مصرف وجود داشت و در مرحله بعد فسفر قرار داشت.

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی  صفی آباد نیز گفت: در خاکی با میزان کربن آلی کمتر از یک درصد، 20 تن در هکتار کود حیوانی پوسیده و یا 10 تا 15 تن در هکتار کود مرغی باید مصرف کرد.

سید حسین محمودی نژاد با بیان اینکه استفاده از کود مرغی خطر بروز نماتد را افزایش می دهد تصریح کرد: استفاده از کود سولفات آمونیوم بر کود اوره خصوصا در مراحل سرک ترجیح داده می شود.

وی اضافه کرد: جهت حفظ و نگهداری حاصلخیزی خاک، تشخیص نوع و مقدار کمبود عناصر غذایی، درصد مواد آلی و ... در خاک، پیش آگاهی و پی بردن به مقادیر اضافی عناصر غذایی در خاک، آگاهی از وضعیت زهکشی  خاک ، بررسی وضعیت شوری و اسیدیته خاک از جمله مواردی است باید آزمون خاک انجام شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید