Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:ما بدنبال کشت فنی و بر اساس دانش در محصول گندم هستیم بنابراین انتقال یافته ها در مزرعه باید صورت بگیرد

کشت فنی و انتقال یافته ها در مزارع گندم خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در جلسه ستاد فنی زراعت با اشاره به آغاز کشت های پاییزه در استان گفت: کشت چغندر قند پاییزه بر اساس سطوح ابلاغی در شهرستان ها انجام شده است.

تورج نوروزی با بیان اینکه کلزا هم از نظر خودکفایی در روغن کشور و هم از نظر پایداری محصولاتی همچون گندم بسیار اهمیت دارد اظهار داشت : علیرغم محدودیت های منابع آبی کشت کلزا در شهرستان ها انجام شده و با توجه به اینکه تاریخ کشت این محصول از ۱۵ مهر تا پایان آبان می باشد کشت کلزا ادامه دارد.

وی اضافه کرد :خوزستان در سنوات متمادی بعنوان بزرگترین تولید کننده گندم کشور شناخته شده است و ما  بدنبال کشت فنی و بر اساس دانش در این محصول هستیم بنابراین انتقال یافته ها در مزرعه باید صورت بگیرد.

نوروزی ادامه داد:بذر گواهی و اصلاح شده و ارقام جدید  تا ۳۰ درصد بر عملکرد گندم تاثیر دارد.

همچنین در تغذیه گندم از کودهای مناسب بخصوص فسفاته ،پتاسه و اوره و کودهای مغذی با نسبت معین توصیه شده باید استفاده شود.

وی با بیان اینکه نوع کود ،میزان مصرف و زمان مصرف در رشد و عملکرد گیاه تاثیر بسزایی دارد اضافه کرد: کودها را باید با استفاده از دستگاه های دو منظوره و کودکار استفاده کرد .

نوروزی اذعان داشت باید متناسب با منطقه و نوع خاک شیوه کشت را تعیین کرد ،در مناطق با خاک مطلوب  روش پشته کاری و در مناطق با خاک شور ،شیوه های کشت کف جوی و کف کاری بهترین روش است.

وی تصریح نمود :از سیستم های کشت مستقیم در محصولاتی نظیر ذرت،برنج باید استفاده نمود تا همزمان کود و بذر در زمین هایی که فرصتی برای آماده سازی نداشته اند در زمین قرار بگیرند .

نوروزی افزود :با توجه به محدودیت آبی در استان، بهره وری آب در کشت گندم مهم می باشد بنابراین باید از شیوه های مناسب که آب کمتری مصرف می شود مانند تسطیح زمین، کف کاری و پشته کاری  استفاده کرد.

وی اظهار داشت :کنترل علف های هرز با سم مناسب توسط دستگاه های مناسب در زمان مطلوب باید صورت بگیرد اولویت سم پاش ها با سم پاش های پشت تراکتوری می باشد و از پهپاد برای علف کش نباید استفاده کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید