Iranian Agriculture News Agency

پایان کار شبکه مراقبت نخیلات در خرمشهر

377 هکتار از نخلستانهای خرمشهر تحت پوشش نظارت مستقیم شبکه مراقبت نخیلات قرار گرفت .

پایان کار شبکه مراقبت نخیلات در خرمشهر

 

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: 377 هکتار از نخلستانهای خرمشهر از پاییز 1400 تا اوایل پاییز 1401 تحت پوشش نظارت مستقیم شبکه مراقبت نخیلات قرار گرفت .

کیوان طرفی افزود: ناظرین شبکه مراقبت نخیلات از ابتدای پاییز در کنار مروجین مراکز خدمات جهاد کشاورزی با حضور در مزارع، باعث انتقال دانش کشاورزی و ارتقاء سطح علمی کشاورزان میشوند.

وی ادامه داد: کارشناسان شبکه مراقبت وظیفه نظارت مستمر و مداوم از باغات و مزارع و ارائه توصیه های کاربردی جهت کاهش مصرف سموم، ردیابی آفات مهم و کلیدی با استفاده از ابزار و ادوات تخصصی مانند فرمونها، تله ها و کارتهای رنگی، تعیین زمان مناسب مبارزه با آفات با استفاده از ادوات پیش آگاهی و اطلاع رسانی به کشاورزان منطقه را به عهده دارند و با همکاری مروجین مراکز در زمینه زمان مناسب مبارزه و چگونگی مبارزه بسیار مثمر ثمر هستند.

طرفی تصریح نمود: نظارت بر 100 هکتار کلزا، 389 هکتار گندم و 202 هکتار سبزی و صیفی توسط ناظرین شبکه مراقبت در خرمشهر صورت گرفت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید