Iranian Agriculture News Agency

شیوه نامه کشت قراردادی گندم آبی در مزارع استان ابلاغ شد.

ابلاغ شیوه نامه کشت قراردادی در خوزستان

 

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در جلسه کشت قرادادی   با اشاره به ابلاغ شیوه نامه کشت قراردادی گندم آبی  گفت: با همکاری همراه اول پلتفرمی جهت راحتی بیشتر کشاورزان راه اندازی شده است.

تورج نوروزی با اشاره به روند اجرایی شیوه نامه ابلاغی  افزود: در مرحله اول کشاورز به مرکز خدمات دهستان مراجع و اطلاعات خود را در سامانه پهنه بندی ثبت می کند و پس از آن حواله الکترونیکی برای کشاورز صادر می گردد.

وی ادامه داد:  در مرحله بعد کشاورز باید  برنامه کاربردی کشاورزی قراردادی  را روی گوشی خود نصب کند تا پیش نویس قرارداد در برنامه بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه پهنه بندی  ثبت و شماره رهگیری برای کشاورز ارسال گردد.

نوروزی تصریح نمود : پس از آن امضا دیجیتال توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی در برنامه کاربردی درج می شود سپس کشاورز به بانک کشاورزی برای تودیع وثایق و تضامین و تخصیص اعتبار و امضای قرارداد مراجعه و بیمه نامه توسط صندوق بیمه به صورت الکترونیکی و خودکار بر اساس قرارداد و بدون نیاز مراجعه کشاورز صادرمی گردد

وی اضافه کرد: پس از صدور بیمه نامه کشاورز به شرکت خدمات حمایتی برای دریافت کود بر اساس استعلام قراداد در سامانه پایش مواد کودی مراجعه می کند.

نوروزی اظهار داشت: طبق شیوه نامه 100 درصد وجه کود اوره و 50 درصد وجه کودهای فسفاته و پتاسه توسط کشاورز پرداخت می شود.

وی افزود: در صورت عدم تحویل محصول، مطالبات بانک از کشاورزان از محل وثایق و تضامین وصول خواهد شد همچنین در تعیین اعتبار کشاورزان وجوه بدهی احتمالی قبلی به بانک لحاظ نمی شود و بهای محصول تحویلی پس از کسر بدهی وی بایت کود و بیمه پرداخت می شود.

نوروزی اضافه کرد:  کشاورزان می توانند با استفاده از برنامه کاربردی در هر مرحله از کشت قراردادی نسبت به مشاهده وضعیت قرارداد ، تخصیص اعتبار، اطاعات نهاده ، کود و بیمه اقدام کنند.

شایان ذکر است کشت قرادادی در سال زراعی گذشته در سطح 250 هزار هکتار از مزارع استان انجام شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید