Iranian Agriculture News Agency

بازدید دو روزه مدیر کل تامین آب وزارت جهاد کشاورزی از پروژه های خوزستان

مدیر کل تامین آب وزارت جهاد کشاورزی از پروژه های آب و خاک خوزستان بازدید و از نزدیک با کشاورزان گفتگو کرد.

بازدید دو روزه مدیر کل تامین آب وزارت جهاد کشاورزی از پروژه های خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیرکل تامین آب معاونت آب و خاک وزرات جهاد کشاورزی به منظور بازدید از پروژه های آب و خاک استان ،به خوزستان سفر کرد.

مدیر آب و خاک سازمان  گفت: از مهم ترین اهداف این سفر  پیگیری تامین آب حوضه کرخه بود که جلساتی با استانداری و سازمان آب و برق ترتیب داده شد و مقرر گردید رها سازی آب برای کشت پاییزه از 15 آبان توسط سازمان آب و برق صورت پذیرد.

وی افزود: همچنین با حضور در شهرستان های بهبهان و بازدید از شبکه آبیاری مارون  با کشاورزان در جهت حل مشکل زهکشى اراضی  تبادل نظر انجام شد و سپس بازدیدى از منطقه زیدون بهبهان نیز صورت گرفت.

ساکی اضافه کرد: بازدید از پروژه های بخش آب و خاک شهرستان کارون پایان بخش سفر دو روزه آقای سرافرازی بود و از نزدیک در خصوص مسائل و مشکلات با کشاورزان گفتگو کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید