Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گفت: خوزستان در بین ۴ استان که درگیر آفت پروانه سفید برگخوار بلوط می باشند بهترین عملکرد را داشته است

خوزستان پیشرو در مقابله با پروانه سفید برگخوار بلوط

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  در نشست خبری با بیان اینکه حدود یک میلیون هکتار جنگل زاگرسی در استان خوزستان وجود دارد گفت:  این جنگل ها در مناطق شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب شرق استان وجود دارد که در 12 شهرستان گسترده است.

سجادی افزود: جنگل های زاگرس  نزدیک به کانون های گرد وغبار می باشد و گونه های غالب این این جنگل ها درخت بلوط می باشد که کرک های روی سطح برگ این درخت نقش فیلتر را در جذب گرد و غبار ایجاد می کند لذا ارقام گیاهی  جنگل های زاگرس مانند بلوط تاثیر مستقیم در میزان بارش در فصول خاص را در پی دارد.

وی با بیان اینکه  جنگل های زاگرس تامین کننده آب جهت سفره های آب زیرزمینی می باشند اظهار داشت: بخش عمده ای از اقتصاد خوزستان در حوضه های طبیعی متکی به جنگل ها است.

سجادی اضافه کرد: بخش عمده ای از تخریب عرصه های جنگلی به پروژه های عمرانی مانند احداث جاده ها بر می گردد که همین موضوع قاچاق چوب، تولید زغال غیر مجاز ویلاسازی و ... را بدنبال دارد.

سجادی تصریح نمود: چون رویکرد  کشاورزی ، اقتصادی می باشد و تامین امنیت غذایی  را بهمراه دارد لذا به هر قیمت باید سلامت محصول حفظ شود ولی در حوزه جنگل حفظ محیط زیست در اولویت می باشد بنابراین حتی الامکان باید از عوامل بیولوژی و غیر شیمایی استفاده شود.

وی اضافه کرد: شرایط خشکسالی موجب تغییر ترکیب موجود در در گونه های جنگلی متفاوت می شود که افزایش هیدروکربن و پروتئین گیاه  را بدنبال دارد و در این شرایط تکثیر و طغیان آفت افزایش می یابد .

سجادی تصریح نمود: با توجه به اینکه سال گذشته پیش بینی می شد خشکسالی تداوم داشته باشد بنابر این گروه های پایش کار خود را آغاز کردند ضمن اینکه 50 میلیارد تومان برای مقابله با آفات زاگرس در نظر گرفته شد.

وی اذعان داشت : گروه هایی برای پایش مستمر در سطح شهرستان ها ایجاد گردید همچنین تجهیزات جهت مقابله با آفات و تامین محلول که حداقل خسارت را به محیط زیست وارد کند فراهم شد .

 وی افزود :مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط و همچنین پروانه سفید برگخوار بلوط که از آفات  مهم جنگل های زاگرس می باشند  در زمان و سن خاص  این آفت مقدور است.

 وی ادامه داد:از آذرماه سال گذشته تاکنون از یک میلیون هکتار عرصه جنگلهای زاگرس ۵۳۷ هزار هکتار پایش شده که ۷۸ هزار هکتار آن آلوده به آفت جوانه خوار بلوط بود و از این میزان ۹ هزار هکتار در حد مقابله با آفت بودند که محلول پاشی در این اراضی صورت گرفت. همچنین از ۵۳۷ هزار هکتار عرصه جنگلی پایش شده ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار آلوده به پروانه سفید برگ خوار بلوط بود که در شهرستان های لالی دزفول بهبهان باغملک و اندیکا به صورت شاخص این آفت وجود داشت که در ۹ هزار هکتار آن علیه این آفت محلول پاشی شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه  مبارزه با این آفات به صورت کانون کوبی و بافر انجام شد اظهار داشت:تنها در  دو درصد از کل عرصه های  جنگلی زاگرس محلول پاشی صورت گرفته است که جای نگرانی جهت آلودگی زیست محیطی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه  استان خوزستان در بین ۴ استان که درگیر آفت پروانه سفید برگخوار بلوط می باشند بهترین عملکرد را داشته است اضافه کرد: مقابله  تا زمانی که جمعیت این آفات  تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کند ادامه خواهد داشت.

 وی اذعان داشت: درختان بلوط عرصه های جنگلی زاگرس به دیر زیستی رسیدند که در مقابل آفت توانایی کمتری دارند بنابراین باید درختان جوان را تکثیر کنیم و از طرف دیگر کنترل آفت صورت گیرد.

 سجادی برنامه های ترویجی برای روستائیان، تدوین سند جامع جنگل های زاگرس، تعلیف دام و جلوگیری از تصرف ها را از دیگر راهکارهای مفید برای نجات جان جنگل‌های زاگرس نام برد.

وی افزود: اگر امکانات برای روستاییان فراهم بشود تا از سوخت های جایگزین به جای زغال و چوب استفاده شود عرصه‌های جنگلی حفظ خواهند شد.

سجادی همچنین افزود : تا ابتدای سال ۱۴۰۰ ،در ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی استان کاداستر صورت گرفته بود که این میزان در طی سال گذشته به ۴ میلیون هکتار رسید.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید