Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی خوزستان گفت: جهت ایجاد ، ارتقا و یا ترمیم مهارت شاغلان بخش کشاورزی ، علاقمندان ورود به عرصه های تولیدی و متقاضیان جویای شغل دوره ها و کلاس های مختلفی در سطح استان برگزار گردیده است.

ایجاد ، ارتقا و ترمیم مهارت شاغلان بخش کشاورزی در خوزستان

ایجاد ، ارتقا و ترمیم مهارت شاغلان بخش کشاورزی در خوزستان

م

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیریت  هماهنگی ترویج کشاورزی با برنامه ریزی آموزشی -ترویجی و تنظیم طرحهای آموزشی ترویجی و مشارکتی ویژه تولید کنندگان وبهره برداران بخش کشاورزی، زنان و جوانان روستایی با برگزاری کلاس ها و دوره های مختلف برای بهره برداران و کارشناسان علاوه بر ارتقاء دانش ، در رشد و شکوفایی  کشاورزی استان نقش مهمی ایفا می کند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان می گوید: در طی سال جاری 36 هزار نفر روز در یک هزار و900 دوره آموزشی شرکت نموده اند همچنین یک هزار و 400 کارگاه آموزشی جهت 28 نفرروز و 372 دوره جهت 20 هزار و 381 نفرروز برگزار شده است.

عباسی هدف از برگزاری این دوره ها و کلاس ها را ایجاد ، ارتقا و یا ترمیم مهارت شاغلان بخش کشاورزی ، علاقمندان ورود به عرصه های تولیدی و متقاضیان جویای شغل عنوان و اظهار داشت: 8 عنوان نشریه ترویجی نیز در طی این مدت در سطح استان منتشر گردیده است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از رسالت های بخش ترویج سازمان آگاهی بخشی به عموم مردم از جمله بهره برداران از طریق پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی می باشد که در این راستا 28 برنامه تلویزیونی و 17 برنامه رادیویی پخش گردیده همچنین 119 برنامه توسط شبکه اینترنتی برکت به سمع و نطر مردم رسیده است.

عباسی برگزاری روز انتقال یافته ها و روز مزرعه را در آشنایی کشاورزان و کارشناسان با علم روز بسیار موثر دانست و تصریح نمود: یک هزار و 600 روز مزرعه ، 25 روز انتثال یافته ها و 10 هفته انتقال یافته ها از جمله برنامه هایی بوده که در طی 12 ماهه سال جاری در سطح شهرها و روستاهای استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه 95  سایت الگویی- ترویجی و 33 طرح تحقیقی- ترویجی برگزار گردیده افزود: از جمله پروژه های اجرا شده جهت زنان روستایی ، تولید محصول سالم و گواهی شده،باغچه سلامت خانگی، گیاهان دارویی، طرح توسعه زنبورداری و تولید فرآورده های زنبور عسل ، پرورش مرغ بومی، کاهش ضایعات با تولید کمپوست خانگی و ایجاد گلخانه های کوچک مقیاس بوده است که  اکثر این پروژه ها از جمله طرح های اشتغالزای زنان روستایی و عشایری می باشد.

عباسی ادامه داد: 129 صندوق خرد زنان روستایی در سطح استان تشکیل گردیده و تعداد تسهیلگران زن روستایی و عشایری به 867 نفر رسیده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید