Iranian Agriculture News Agency

در بازدید مدیر تعاون روستایی خوزستان از بازارچه مرزی چزابه مطرح شد:

مدیر تعاون روستایی خوزستان ضمن اشاره به ظرفیت های عمده تعاون روستایی خوزستان در خرید و صادرات محصولات کشاورزی، بر راه اندازی و احداث انبار و سردخانه محصولات کشاورزی، غذایی و پروتئینی تاکید کرد.

ضرورت احداث انبار و سردخانه محصولات کشاورزی در نقطه صفر مرزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، محمد امین معین راد مدیر تعاون روستایی خوزستان به همراه روح اله خادمی  با حضور در بازارچه مرزی چزابه ضمن بازدید از ظرفیت‌ها، پتانسیل ها و نوع سرمایه گذاری در این مرز، برنامه‌ریزی های مناسب را در این بازارچه مرزی به عمل آورد .

مدیر تعاون روستایی خوزستان ضمن اشاره به ظرفیت های عمده تعاون روستایی خوزستان در خرید و صادرات محصولات کشاورزی، بر راه اندازی و احداث انبار و سردخانه محصولات کشاورزی، غذایی و پروتئینی تاکید کرد.

وی گفت: ظرفیت بازارچه چزابه با وجود بازار بکری مثل عراق و نیازمندی هایی که این کشور به مواد غذایی و محصولات کشاورزی دارد، می تواند پای سرمایه گذاران فراوانی را برای احداث و ایجاد انبار و سردخانه به بازارچه مرزی چزابه باز کند.

معین راد در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم شاهد اتفاقات مناسب و ارزآوری خوبی به کشور باشیم که بدون شک احداث این انبارها و سردخانه‌ها در بازارچه مرزی می تواند اشتغالزایی مناسبی را به همراه داشته باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید