Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال ۳۰۰ هزار اصله نهال گردوی پیوندی در نهالستان‌های استان تولید شد که عملکرد برداشت محصول این نهال ها بیش از ۲ برابر ارقام بومی و محلی است.

 تولید۳۰۰ هزار اصله نهال گردوی پیوندی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، محمدعلی شریکیان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: ارقام های مختلف گردو در جهان وجود دارد که برخی از آن دارای عملکرد مناسبی هستند که در سال های اخیر کشت و کار آن به صورت آزمایشی و الگویی در این استان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع ارقام مطالعه شده در این استان چهار رقم شامل " فرانکت، چندلر، فرنت و روند "در نهالستان های این استان تولید شده است که بیشتر مورد توجه بهره برداران قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر استقبال کشاورزان پیشرو یک باغ مادری در مساحت ۲۰ هکتار در شهرستان راز  جرگلان نیز به عنوان الگو ایجاد شده است که بهره برداران بخش کشاورزی می توانند از آن بازدید داشته باشند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: گردو های بومی استان دارای جثه ای بزرگ هستند که  بعد از ۱۷ تا ۱۸ سال اقتصادی می شوند که در فصل چیدن محصول خطرات زیادی نیز دارد اما ارقام جدید که در نهالستان های این استان تولید شده است بعد از چند سه سال باردهی دارد.

شریکیان افزود: بیشتر باغ‌های گردوی استان با منشا بذری است که مشکلات عمده‌ای نظیر ناهمرسی گل‌ها، سختی عملیات داشت و برداشت، نبود امکان برداشت مکانیزه و عملکرد پایین محصول را دارد.

وی با بیان اینکه گردوهای استان بیشتر به شکل توده و بومی است گفت: این گردوها نیاز به جایگزینی و اصلاح دارند.

وی از بهره برداران خواست تا گردوی پیوندی را جایگزین درختان با بهره وری کم کنند و اظهار داشت: در این زمینه کلاس‌های آموزشی نیز برای بهره برداران و کارشناسان گذاشته شده است. ارتفاع گردوی پیوندی از گردوی های بومی بسیار کوچکتر است که برداشت محصول به راحتی انجام می شود.

شریکیان با بیان اینکه یکی دیگر از روش‌های اصلاح و نوسازی باغ‌های گردو سرشاخه کاری است گفت: در این عملیات گردو هایی که محصول کم دارند یا مغزهای آنان سفید نیست و مقاومت به سرما ندارند سرشاخه‌های آنان با عمل پیوند اصلاح خواهد شد.

وی اظهار کرد: عملکرد برداشت محصول در باغ های سنتی در واحد سطح ۲ تن است که عملکرد باغ های گردوی پیوندی پنج تا ۶ تن است.

وی گفت: تاخیر در گل دهی و فرار از سرمای دیررس بهاره، هم رسی، امکان برداشت مکانیزه، افزایش کمی و کیفی تولید از مهم‌ترین خصوصیات مطلوب ارقام تجاری گردوی پیوندی است که کارشناسان حوزه کشاورزی به کشت این نهال ها تاکید دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: این استان در چهار سال متوالی اقدام به کشت گردوی پیوندی به صورت الگویی کرده است که در سال اول هزار اصله نهال، در سال دوم ۱۰ هزار اصله نهال اما امسال کشت این محصول تجاری به چندین برابر افزایش یافته است.

شریکیان افزود: هم اینک نهال های تولیدی نهالستان های این استان علاوه بر استفاده در اراضی کشاورزی این خطه به سایر استان ها نیز حمل می شود، برخی از بهره برداران نیز گردوی پیوندی را در گلخانه ها ایجاد کرده اند.

وی گفت: خراسان شمالی دومین استان در شرق کشور است که تولید نهال گردوی پیوندی دارد، هم اینک پس از آذربایجان غربی و همدان که قطب گردو هستند، نهال های گردوی پیوندی در این خطه تولید می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی افزود: نهال گردوی پیوندی به منظور اصلاح و نوسازی باغ های گردوی سنتی، افزایش بهره وری و بهبود کمی و کیفی محصول، با بهره گیری از دانش فنی مرکز تحقیقات کشاورزی، نهال گردوی پیوندی در استان تولید شده است.

شریکیان گفت: اصلاح و نوسازی باغ‌های گردو با هدف افزایش کمی و کیفی تولید و افزایش بهره وری از نهاده‌های تولید یکی از برنامه‌ های در بخش باغبانی است، در این راستا در چند سال گذشته باغ‌های الگویی گردوی پیوندی با ارقام چندلر، روند، فرنور، فرانکت، رنت، هاتلی، کاسپین و دماوند توسعه یافته است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: ارقام جدید به عنوان گردوهای پیوندی در استان کشت و توسعه یافته که از نظر جثه کوچک اما پر محصول است.

وی با بیان اینکه گردوهای استان بیشتر به شکل توده و بومی است گفت: این گردو ها نیاز به جایگزینی و اصلاح دارند، به صورت بومی این گونه ها کاغذی، سنگی، آمیخته خراسانی نامگذاری شده اند.

شریکیان افزود: از گذشته تنها روش تکثیر و توسعه باغ‌های گردو کاشت مستقیم بذر در خاک بوده است که در این روش قسمت عمده‌ای از صفات مطلوب پایه مادری نظیر مقاومت به سرما، باردهی بالا، نسبت بالای مغز به پوست، سفیدی مغز، نازکی پوست به نهال جدید حاصل از رویش بذر انتقال نمی‌یافت، بنابراین باغ‌های توسعه یافته با منشا بذری برای ساخت باغ‌های تجاری و یکپارچه توجیه اقتصادی ندارد.

وی بر اصلاح و نوسازی باغات گردوی این استان به روش سرشاخه کاری با ژنوتیپ ها و ارقام برتر نظیر چندلر، هارتلی، فرانکت، فرنو، جمال، بی ۲۱، زد ۵۳  تاکید کرد و گفت: این طرح یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی در حوزه باغبانی است که باعث بهبود کمی و کیفی محصول گردو می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: ۶.۵ درصد باغ‌های این استان و ۲ درصد تولید مربوط به گردو است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید