Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه به علت نبود بارندگی موثر در فصل پاییز ۶۰ درصد اراضی دیم استان زیر کشت غلات نرفت گفت: بارندگی های دوروز گذشته گذشته برای امور زراعت آنچنان موثر نبوده است.

۶۰ درصد اراضی دیم خراسان شمالی زیر کشت غلات نرفت

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، مهندس پژمان شهابی مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: دیمکاران این استان تاکنون حدود ۴۰ درصد از اراضی را زیر کشت گندم و جو برده اند و در برخی از مناطق به علت نبود بارندگی موثر امکان آماده سازی برای کشت و کار وجود ندارد.

وی افزود: غلات کاران اراضی آبی طبق برنامه کشت پاییزه را به انجام رسانده اند.

وی با بیان اینکه دیمکاران استان برای کشت و کار تا نیمه دی ماه مهلت دارند اظهار داشت: برخی از کشاورزان هم  اینک منتظر بارندگی های موثر هستند و بعضا برخی از آنان نیز به اجبار به سمت خشکه کاری و کشت انتظاری می روند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: کشاورزان این استان تا ۱۵ دی ماه مهلت کشت غلات در سطح اراضی را دارند.

وی افزود: کشاورزان با تامین بذر مورد نیاز آمادگی داشته باشند تا در صورت اعلام بارش باران قبل از آن محصول خود را کشت کنند.

مهندس شهابی اظهار داشت: کشاورزان در روزهای پایانی تقویم کشت می توانند کشت انتظاری نیز انجام دهند که در این روش نیز با خشکه کاری انجام می شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: کشاورزان پارسال در سطح ۴۷ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی آبی و ۹۶ هزار و ۲۵۰ هکتار اراضی دیم گندم کشت کرده بودند، پیش بینی می شود امسال نیز در این میزان سطح گندم کشت کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید