Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به خشکسالی و کاهش تهدید سرمایه گذاری چند ساله و آسیب های حفر چاه و برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی گفت: در تامین آب کشاورزی،نگاه باید سیستمی باشد، در صورت برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی، دارایی و سرمایه ها به مخاطره می افتد و از بین می رود.

خشکسالی و کاهش تهدید سرمایه گذاری چند ساله

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، محمدجواد تشکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: کشاورز برای حفظ اشتغال و درآمد خود ناچار به حفر چاه است، نگرانی برای از دست رفتن درآمد در باغ بیشتر است زیرا باغدار سال ها برای باغ تلاش کرده و سرمایه گذاری طولانی مدت انجام داده است.

وی با اشاره به نگرانی کشاورزان و باغداران از تدام خشکسالی در سال آتی گفت:برای سال آتی پیشنهاد شده در صورت نیاز آبرسانی به باغ ها با تانکر و به صورت سیار انجام شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: اکنون وضعیت منابع آب زیرزمینی بسیار نامناسب است، رودخانه و سدها هم آب ندارند، پاییز امسال هم بارندگی موثری رخ نداده است. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید