Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان گفت: کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی کشاورزان را نگران کرده است در این میان کشاورزان به استفاده از منابع زیر زمینی روی آورده اند که توصیه ما به خودداری از برداشت غیرمجاز از این منابع است.

نگرانی از برداشت غیرمجاز آب چاه ها در مانه و سملقان

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی،  هادی قهرمانیان مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان اظهار کرد: قریب به اتفاق دشت های مانه و سملقان ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی است و وضعیت منابع آبی نامناسب است، حفر چاه های بیشتر هم می تواند زخم خشکسالی را عمیق تر کند.

وی گفت: ۶۵ درصد از آب مورد نیاز کشاورزان این شهرستان از منابع سطحی تامین می شود و کاهش بارندگی ها در سال جاری، تاثیر مستقیم در کشت و کار داشته است.

 قرمانیان افزود: خشکسالی سبب شد تا کشت دانه روغنی کلزا امسال به نصف کاهش یابد، هر سال یکهزار تا یکهزار و ۵۰۰ هکتار از کشتزارهای شهرستان زیر کشت کلزا می رفت اما امسال تنها در ۷۰۰ هکتار کشت انجام شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید