Iranian Agriculture News Agency

گشت مشترک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با همکاری دستگاههای نظارتی استان شامل تعزیرات حکومتی و بازرسین صنعت معدن تجارت از فروشگاه های پروتئینی سطح شهر بجنورد انجام گرفت.

رصد بازار مرغ  در بجنورد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، با توجه به افزایش عرضه گوشت مرغ گرم و منجمد در بازار، مشکل کمبود مرغ وجود نداشت و طی بازدیدهای بعمل آمده درصبح و عصر از فروشگاههای عرضه گوشت مرغ، در بازار التهابی مشاهده نشد.

با عنایت به ممنوع بودن قطعه بندی مرغ در فروشگاه ها و عرضه آن با قیمتهای نامتعارف با توزیع کنندگان و فروشگاه های متخلف برخورد و جهت پیگیری تعزیراتی، نسبت به تشکیل پرونده اقدام شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید