Iranian Agriculture News Agency

جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با محوریت مدیریت امور اراضی و ارزیابی شاخص های عملکردی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها در محل سالن کشاورز برگزارشد.

جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، در این جلسه درخصوص سنددار کردن زمین های کشاورزی(کاداستر) به مساحت 300 هزار هکتارکه تاکنون 160 هزار هکتار ثبت سامانه شده که 24 هزار هکتار با تایید وزارت جهاد کشاورزی به اداره کل ثبت اسناد استان ارجاع شده است و هدف از ارزیابی شاخص های عملکردی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، ایجاد انگیزه

و رقابت سالم به منظور پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کیفیت و کمیت پروژه ها است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید